ลูกใต้ใบ

ลูกใต้ใบ สรรพคุณช่วยรักษาอาการโรคที่เกี่ยวกับ ปัญหาช่องท้อง

            ลูกใต้ใบ ( Egg woman ) จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายสั้น ( มีอายุเพียง 1 ปี ) สามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนทุกส่วนของต้นลูกใต้ใบมีรสขมและสามารถนำมาทำเป็นยาได้ทุกส่วน  ซึ่งลูกใต้ใบประกอบด้วย ธาตุเหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม  ฯลฯ  โดยสามารถแยกออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่  -Phyllanthus amarus Schumach.&Thonn. -…