โรคเอดส์

โรคเอดส์ หรือโรคติดเชื้อที่หลายสิบปีก่อนมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่คนไทยรู้จักกันดี ถึงความน่ากลัวโดยไม่มีรักษายารักษาให้หายขาด แต่ในปัจจุบันการพูดถึงโรคเอดส์นี้ลดน้อยลงไป แต่ไม่ใช่ว่าโรคเอดส์นี้จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อได้ ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อน ด้วยมียาที่สามารถควบคุมและเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีมากยิ่งขึ้น เพราะโรคเอดส์หรือที่เรียกกันว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยจะมีเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยจะทำให้ผู้ป่วยมีติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนร่างกายไม่สามารถต้านเชื้อโรคได้ให้มีโรคฉวยโอกาสเข้ามาซ้ำเติมได้ง่าย อย่างวัณโรคปอดบวม หรือติดเชื้อในกระแสเลือดและเชื้อราเป็นต้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด 

โรคเอดส์

โรคเอดส์ หรือ HIV ป้องกันโดย การใส่ถุงยางก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ด้วยในปัจจุบันมียาที่สามารถเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีมากยิ่งขึ้น จึงทำให้โรคนี้ไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนเท่ากับโรคมะเร็งหรือโรคชนิดต่างๆแต่ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรอย่างค่ายา หรือผู้ป่วยที่ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญส่วนมากจะเป็นวัยทำงานโดยโรคเอดส์นั้นสามารถติดต่อได้ 3 ทางโดยร่วมเพศกับผู้ป่วยติดเชื้อโดยไม่ใส่ถุงยาง โดยการมีเพศสัมพันธ์ทั้งทางธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ ล้วนมีโอกาสเสี่ยงกับการรับเชื้อโรคเอดส์นี้ได้ทันที และการรับเชื้อทางเลือดซึ่งมีโอกาสติดได้ด้วยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ซึ่งจะพบมากในผู้ป่วยสารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และการรับเลือดจากการผ่าตัดแต่ในปัจจุบันถือได้ว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โรคเอดส์ -ร่วมเพศ

โดยการตรวจหาเชื้อเอดส์ก่อนที่จะนำเลือดมาให้กับผู้ป่วย และการติดเชื้อผ่านทางแม่สู่ลูกซึ่งสิ่งนี้สามารถป้องกันได้ โดยการทานยาต้านไวรัสในช่วงตั้งครรภ์ สามารถลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ โรคเอดส์นี้ได้ทันที การตรวจเลือดก่อนแต่งงานจึงทำให้มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันเพราะเชื้อโรคเอดส์นี้ไม่ได้หายไปไหน ถึงอาจจะไม่มีคนพูดถึงกันมากเหมือนกับโรคอื่นๆ แต่คนไทยก็ยังติดเชื้อโรคเอดส์นี้สำหรับคนที่มีความเสี่ยง เปอร์เซ็นที่จะลดความเสี่ยงได้ คือการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์การไม่เปลี่ยนคู่นอน การรักเดียวใจเดียวย่อมจะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ขึ้นได้เช่นกัน 

โรคเอดส์ -ไม่ใส่ถุงยาง

สำหรับคนที่เป็นโรคเอดส์อยู่แล้วจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังป้องกันเชื้อนี้ ไปแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นการมีเพศสัมพันธ์จึงต้องเน้นหนักให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ถึงโรคเอดส์จะมียาที่ควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปในเซลล์เม็ดเลือดขาว แต่ต้องหยุดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆสำหรับคนที่มีโอกาสเสี่ยงและสำหรับคนที่จะคิดจะตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยทั้งแม่และลูก ควรตรวจเลือดหาเชื้อทุกครั้งการฝากท้อง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลย ป้องกันได้หลายโรคและจะทำให้ทั้งแม่และลูกมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น การใส่ถุงยางก่อนมีเพศสัมพันธ์ รักเดียวใจเดียว งดใส่สารเสพติดทุกชนิดร่วมกันย่อมจะมีส่วนป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ ได้เช่นกัน

ฝากกดติดตามการดูแลภาพ
บทความสุขภาพที่น่าสนใจอาหารป้องกันโรคมะเร็ง กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง

Related Posts